Site management

Veiligheid, hierbij binnen alle projecten en binnen het site management staat ook veiligheid op de eerste plaats. Een veilige, geordende en georganiseerde bouwplaats zorg voor minder ongelukken, een goede sfeer en gemotiveerde medewerkers of aannemers.

Voor mij is site management op te delen in 3 elementen.

  1. Procedures
  2. Voorzieningen
  3. Toezicht

Procedures

Aan het begin van het project wordt met de opdrachtgever afgesproken welke procedures worden gehandhaafd op het terrein. Het is kenmerkend voor projecten dat er veel personeel op locatie is, die er normaal niet loopt. Naast de reguliere bedrijfsafspraken, zal er voor het project aanvullend een plan worden opgesteld. Deze procedures worden toegelicht in veiligheidstraining en geborgd met werkvergunningen.

Voorzieningen

Een geordende bouwplaats met de juiste voorzieningen zorgt voor overzicht, veiligheid en rust onder de aannemers. Hiervoor werk ik met een site plattegrond, waarbij alle aannemers een zone aangewezen krijgen waar zij hun materiaal en materieel kunnen opslaan. Hierdoor ontstaat overzicht, omdat aannemers niet hoeven te zoeken naar hun spullen en duidelijkheid hebben waar ze de materialen kunnen opslaan. Binnen deze zones zijn de aannemers zelf verantwoordelijk voor de orde en netheid, dit draagt bij aan de veiligheid op locatie.

Toezicht

Waar regels zijn, is toezicht nodig. Binnen het site management wordt zorg gedragen voor het opvolgen van de regels op locatie. Wanneer iedereen op locatie zich houdt aan de procedures, aangewezen zones en veiligheidsregels, ontstaat een goede werksfeer waarin men prettig en gemotiveerd werkt.

Veilige bouwplaats

Door het toepassen van de 3 bovenstaande pijlers (procedures, voorzieningen en toezicht) wordt beleving en bewustwording gecreƫerd. Hierdoor zal de veiligheid op de bouwplaats voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid zorgen.

Een goede sfeer met gemotiveerde mensen zorgt voor een vermindering van ongevallen en hierdoor ontstaan minder vertragingen door stilstand. Wil je weten wat het voor uw project betekent om actief site management te voeren? Neem contact met me op en ik vertel er alles over.

Neem gelijk contact op

Bel ons
06 4961 4452

Mail ons

Volg ons

Of stuur ons
een bericht